Pop Art Sanatı Nedir?

Pop Art Sanatı

Pop art, 1950’lerde, özellikle ABD ve İngiltere’de soyut dışavurumculuğa tepki gösteren genç sanatçıların 1960’larda bir akım haline getirdikleri sanat türüdür. İngiltere ve ABD’de değişik koşullarda ve birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkmıştır

Marcel Duchamp’ın 20. yüzyıl başında hazıryapım nesneleri bağlamları nedeniyle sanat eseri olarak sunmuş olması, pop sanatçılarının popüler kültür imgelerini benzer bir motivasyonla sunmalarında etkili olmuştur.

Hollywood yıldızları da bu nesne olma durumundan nasibini almış. Bu akımın en tanınmış sanatçılarından Andy Warhol “Bence herkes birer makine olmalı” diyerek resimlerine sanki bir makina tarafından çizilmiş havası vermeye özen göstermiş. Warhol eserlerinin neyi anlattığını yorumlamayı izleyicilerine bırakırmış. Her gün yeni bir ürünün türediği ve herşeyin dakikasında tüketildiği bir toplumda işte tam da o sıralar o ünlü lafını söylemiş: “In the future everybody will be famous for fifteen minutes” (Gelecekte herkes on beş dakikalığına ünlü olacak)

Andy Warhol’un “Marilyn’ler” adlı eseri bir Pop Art ikonu olmuştur

.andy-warhol-marilyn

Pop Art Yüzey Tasarımından bir çalışma :))

974300_313880108760890_1248367653_n