Adet Düzensizliği Sorunlarının Çözümleri

Adet sorunlarıyla ilgili sorunlar ve bu sorunların çözüm/cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz. Adet Düzensizliği Sorunlarının Çözümleri için yazımızı sonuna kadar okuyunuz. Kadın sağlığı konusunda kadınların en çok merak ettiği ve en çok endişeye düştüğü bu konu uzunlamasına anlatıldığı  adet sorunlarının anlatılıp konuşulduğu yazımız sizler için bir çözüm oluşturacak.

Adet Düzensizliği Sorunlarının Çözümleri

Adet düzensiliği ile 21 günden kısa veya 35 günden uzun süren sikluslar anormal olarak değerlendirilir. Menstrual (regl,adet) kanamanın çok fazla olduğu, uzun sürdüğü veya iki kanama arasında lekelenme ve kanama görüldüğü durumlarda hekime başvurulması gerekir. Adet düzensiliği sebepleri olarak, hormonal değişiklikler, yumurtalık kistleri, rahim veya rahim ağzındaki polipler, endometrial hiperplazi yani rahim içini döşeyen tabakanın fazla büyümesi, myomlar ve daha nadir olarak da rahim kanseri bu tip düzensizliklere yol açabilir.
Adet düzensizliği sebepleri ve adet düzensizliği şekilleri ile, disfonksiyonel anormal uterus-rahim kanamaları, hormonal mekanizmalar sonucu oluşan ve uterustan (rahimden) kaynaklanan anormal vajinal kanama olarak tanımlanabilir. Çok sık kullanılan, değişik tipte anormal kanamaları içine alan, iyi tariflenmemiş yuvarlak bir terimdir. Tanının doğruluğu ancak diğer kanama kaynakları ve nedenleri ekarte edilerek kesinleştirilebilir. Disfonsiyonel anormal uterin kanama tanısı, öykü, fizik muayene ve diğer yardımcı tanı yöntemlerine özellikle endometrial biopsinin veya rahim içi dokusundan yapılan kürtajın incelenmesine dayanır. Uygun tedavi ve takip planı ovülasyon (yumurtlamanın) olup olmamasına, endometrial kalınlık ve üreme dönemine aynı zamanda kanamanın miktarı ve süresine, yaş ve doğurganlık durumuna göre, her hasta için ayrı ayrı oluşturulur. Doğum sonrası adet düzensizliği sebepleri de göz önünde bulundurlmalıdır.

Adet Duzensizligi Sorunlarinin Cozumleri (1)

Anormal Kanamaların Oluşum Süreci Nasıl Olmaktadır?

Ovulasyon olmaması halinde, progesteronun doku büyümesini sınırlayan ve düzenli endometrial yapılaşmayı sağlayan etkisi mevcut değildir. Bu durumda tek başına estrojenin etkisi ile, endometrium, yeterli yapısal destek olmaksızın aşırı büyür. Vaskülarite, damarklanma artar, bezler sırtsırta verir ancak stromal matriks yetersizdir. Frajil doku bir bölgede tamir sürecine girer. Böylece değişik zamanlarda, endometriumun değişik bölümleri yıkılır ve sonuç, uzun süren, aşırı anormal uterin kanamadır. Yıkılan doku hacminin fazlalığı yanında, damar sıklaşmasının – vazokonstruksiyonun olmayışı, kanamanın fazlalığından sorumludur. Kanamayı durdurucu tek mekanizma, estrojenin bölgesel olarak endometriumu iyileştirici etkisidir. Endometriumun besleyen damarların kapasitesi üzerinde kalınlaşan ve hiperplaziye uğrayan yüzeyel tabakalar iskemi sonucu dökülüp, tekrar beslenmenin sağlanabildiği kalınlığa inip estrojenin etkisi ile iyileşirken, bu kısır döngü, ovulasyon olana, dışarıdan projestin verilene, bunların olmaması halinde ise artık yorulan desteksiz tüm endometrial kalınlığın bazal tabakaya kadar, masif ve aşırı bir kanamayla dışarı atılmasına kadar devam eder. Bir süre, bu defa atrofiden (kuruluk) kanayan endometrium, devam eden estrojen etkisi ile tekrar prolifere olup kalınlaşmaya başlar ve estrojen düzeyi ile orantılı şekilde bir süre kanamasız dönemi takiben, üst tabakalardan yıkılma, lokal tamir sonucu lekelenme, sık sık kanama ve nihayet masif kanama siklusu tekrar eder. Bir diger deyişle oligomenore, polimenore ve ya menometroraji, menoraji,adet gecikmesi tekrar oligomenore tekrarlar durur.
Disfonsiyonel uterin kanamada genellikle tanısal küretaj ile tesbit edilen değişik endometriyal histolojilerde, ister proliferatif, ister sekretuar, heperplazik yada atrofik endometrium olsun, estrojen ve progesteron takviyeleri genellikle yaralı olmaktadır.

Adet düzensizliği sebepleri ve adet düzensizliği şekilleri, Adet Düzensizliği Sorunlarının Çözümleri, Seyrek adet görme, rahim duvarında kalınlaşma, kızların ergenlik dönemi, anormal rahim kanama tanısı, rahim ağzı enfeksiyonları, post koital kanama, İlişki Sonrası Kanama, rahim ağzı kanseri, vajina duvarında incelme, Atrofiye bağlı kanamalar, Gebelikten korunma yöntemi, Rahim ağzında kanser, adet görememe durumu, Üstüne adet görme, Adet gecikmesi, Seyrek adet görme,
Adet düzensizliği sebepleri ve adet düzensizliği şekilleri, Adet Düzensizliği Sorunlarının Çözümleri, Seyrek adet görme, rahim duvarında kalınlaşma, kızların ergenlik dönemi, anormal rahim kanama tanısı, rahim ağzı enfeksiyonları, post koital kanama, İlişki Sonrası Kanama, rahim ağzı kanseri, vajina duvarında incelme, Atrofiye bağlı kanamalar, Gebelikten korunma yöntemi, Rahim ağzında kanser, adet görememe durumu, Üstüne adet görme, Adet gecikmesi, Seyrek adet görme,

Üreme Çağında Görülen Anormal Kanamaların Sebepleri Nedir? Adet Gecikmesi Nasıl değerlendirilir?

Oligomenore ve amenore, polikistik over sendromunun en sık görülen anormal kanama tipleridir. Sık sık ve ağır kanama da görülebilir. Yağ dokusunda andorjenlerde estrojenlere dönüşümün hızlı olması nedeniyle şişmanlık durumunda hipotalamik sinyallerin bozulduğu stresli yaşam tarız, ani kilo kaybı ve alımı, yoğun egzersiz gibi durumlarda da disfonksiyonel anormal uterin kanama sıkca ortaya çıkar. Ayrıca adrenal disfonksiyon, over tümörü, adrenal tümör, hiper yada hipotroidism, hiperprolaktinemi, Cushing hastalığı da araştırılmalıdır. Doğum sonrası adet düzensizliği sebepleri de iyi değerlendirilmelidir.

Adet düzensizliği sebepleri ve adet düzensizliği şekilleri, Adet Düzensizliği Sorunlarının Çözümleri, Seyrek adet görme, rahim duvarında kalınlaşma, kızların ergenlik dönemi, anormal rahim kanama tanısı, rahim ağzı enfeksiyonları, post koital kanama, İlişki Sonrası Kanama, rahim ağzı kanseri, vajina duvarında incelme, Atrofiye bağlı kanamalar, Gebelikten korunma yöntemi, Rahim ağzında kanser, adet görememe durumu, Üstüne adet görme, Adet gecikmesi, Seyrek adet görme,
Adet düzensizliği sebepleri ve adet düzensizliği şekilleri, Adet Düzensizliği Sorunlarının Çözümleri, Seyrek adet görme, rahim duvarında kalınlaşma, kızların ergenlik dönemi, anormal rahim kanama tanısı, rahim ağzı enfeksiyonları, post koital kanama, İlişki Sonrası Kanama, rahim ağzı kanseri, vajina duvarında incelme, Atrofiye bağlı kanamalar, Gebelikten korunma yöntemi, Rahim ağzında kanser, adet görememe durumu, Üstüne adet görme, Adet gecikmesi, Seyrek adet görme,

Adet siklusu hangi durumlarda kısa sürer? (Sık,erken adet görme)

Adet sikluslarının 21 günden daha kısa sürmesine polimenore denilir.Bunun sonucunda 1 yılda görülen adet kanaması sayısı da artmaktadır.

Adet kanamalarının sürekli olarak erken görülmesinin en olası nedeni hormon dengesizliğidir. Stres,egzersiz,gündelik hayattaki ani değişiklikler,fazla sigara-kahve tüketimi de sık ara ile adet görmeye neden olur.

Düzenli aralıklarla adet kanaması gören bir kadında kanamaların birdenbire sıklaşması durumunda bu kanamanın aslında bir ara kanama olabileceği de her zaman göz önüne alınmalı ve mutlaka ara kanama ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır.

Adet siklusu, mens, hangi durumlarda uzun sürer? (Seyrek adet görme, gecikmeler)

Adet sikluslarının 35 günden daha uzun sürmesine oligomenore denilir. Bunun sonucunda adet kanaması yılda 3-4 kez görülür.

Doğurganlık çağında adet kanaması gecikmelerine sık rastlanır. Cinsel aktif olan ve doğum kontrol hapı gibi etkin bir korunma yöntemi kullanmayan kadında görülen adet kanaması gecikmesinin en olası nedeni gebeliktir. Bu nedenle ilk olarak gebeliğin olup olmadığı tespit edilmelidir. Adet gecikmesi ve tabii ki adet görememe iyi değerlendirilmelidir

Adet kanamasındaki gecikmelerin diğer nedeni ise herhangi bir şekilde o adet siklusunda yumurtlama olmaması ve bu nedenle rahim iç tabakasının kanamayla atılmasının gecikmesidir. Düzenli adet gören bir kadında aniden ortaya çıkan gecikmenin nedeni stres, mevsim değişiklikleri ,ani kilo kaybı, seyahat olabilir.Bu durumda çoğu kere ultrasonografide basit yumurta kistleri saptanıp gereken tedavi başlanır.

Polikistik over sendromu (PCO) adı verilen kilo fazlalığı, aşırı tüylenme ve kanama düzensizliklerinin görüldüğü bu hastalıkta da sikluslar uzar. PCO vakalarında östrojen hormonunun fazla salınmasına bağlı olarak anormal rahim içi kalınlaşması ve rahim kanseri gelişebileceğinden bu vakaların hekime başvurarak mutlaka tedavi görmesi gerekir.

Adet kanaması gecikmesinin veya uzun süreli kanama görememenin diğer nedenleri aylık korunma iğneleri, implanon ve doğum kontrol haplarının içinde bulunan hormonların yan etkileridir.

Bir kadında senede bir kez adet kanaması gecikmesi olması ileri tetkik gerektiren bir durum değildir. Ancak adet kanaması gecikmesi sık oluyorsa yada uzun süreli kanama göremiyorsa adet kanamasının 3. günü- sabah- aç karına hormon testlerinin (FSH,LH,PRL,TSH ve östradiole) yapılarak tanının konulması ve gereken tedavinin başlanması gerekmektedir.Tiroid bezindeki bozukluklar da sıklıkla adet gecikmelerine neden olabilir.

Adet düzensizliği sebepleri ve adet düzensizliği şekilleri, Adet Düzensizliği Sorunlarının Çözümleri, Seyrek adet görme, rahim duvarında kalınlaşma, kızların ergenlik dönemi, anormal rahim kanama tanısı, rahim ağzı enfeksiyonları, post koital kanama, İlişki Sonrası Kanama, rahim ağzı kanseri, vajina duvarında incelme, Atrofiye bağlı kanamalar, Gebelikten korunma yöntemi, Rahim ağzında kanser, adet görememe durumu, Üstüne adet görme, Adet gecikmesi, Seyrek adet görme,
Adet düzensizliği sebepleri ve adet düzensizliği şekilleri, Adet Düzensizliği Sorunlarının Çözümleri, Seyrek adet görme, rahim duvarında kalınlaşma, kızların ergenlik dönemi, anormal rahim kanama tanısı, rahim ağzı enfeksiyonları, post koital kanama, İlişki Sonrası Kanama, rahim ağzı kanseri, vajina duvarında incelme, Atrofiye bağlı kanamalar, Gebelikten korunma yöntemi, Rahim ağzında kanser, adet görememe durumu, Üstüne adet görme, Adet gecikmesi, Seyrek adet görme,

Adet kanamasının olmamasının sebepleri nelerdir?

Aktif cinsel hayatı olan kadınlarda adet kanamasının gecikmesinin en sık görülen nedeni gebeliktir ve bu sebeple adet gecikmesi veya adet görememe durumu bir hamilelik açısından değerlendirilmelidir. Altı ay veya daha uzun süre menstrual kanama olmamasına amenore denir. Menstrual kanama olmadığı zaman yumurtlama da gerçekleşmez. Bu durum ani ve kilo kayıplarından sonra, yaşam tarzındaki değişiklikler ve stres nedeni ile ortaya çıkabilir.
Amenore kürtaj veya diğer cerrahi girişimler sonrasında rahim içinde oluşan yapışıklıklara bağlı olarak da görülebilir. Kırk beş yaş üzerindeki kadınlarda ise menopoz öncesi dönemde adet kanamaları çok uzun aralıklarla gerçekleşebilir. Amenore vakalarında östrojen hormonun azalmasına bağlı kemik kayıpları görülebileceğinden mutlaka hekime başvurulması ve tedavi edilmesi gerekir.

Adet düzensizliği sebepleri ve adet düzensizliği şekilleri, Adet Düzensizliği Sorunlarının Çözümleri, Seyrek adet görme, rahim duvarında kalınlaşma, kızların ergenlik dönemi, anormal rahim kanama tanısı, rahim ağzı enfeksiyonları, post koital kanama, İlişki Sonrası Kanama, rahim ağzı kanseri, vajina duvarında incelme, Atrofiye bağlı kanamalar, Gebelikten korunma yöntemi, Rahim ağzında kanser, adet görememe durumu, Üstüne adet görme, Adet gecikmesi, Seyrek adet görme,
Adet düzensizliği sebepleri ve adet düzensizliği şekilleri, Adet Düzensizliği Sorunlarının Çözümleri, Seyrek adet görme, rahim duvarında kalınlaşma, kızların ergenlik dönemi, anormal rahim kanama tanısı, rahim ağzı enfeksiyonları, post koital kanama, İlişki Sonrası Kanama, rahim ağzı kanseri, vajina duvarında incelme, Atrofiye bağlı kanamalar, Gebelikten korunma yöntemi, Rahim ağzında kanser, adet görememe durumu, Üstüne adet görme, Adet gecikmesi, Seyrek adet görme,

Az kanamalı veya kısa süreli adet görme neden olur?

Bir adet siklusunda görülen kanama miktarının veya gününün azalmasına hipomenore denilir.
Adet döneminde görülen kanama miktarı ilerleyen yaş ile birlikte azalma eğilimi gösterir. Doğum kontrol hapı kullanımı da adet kanamasını önemli ölçülerde azaltan bir durumdur.Bu nedenle korunma yöntemi olarak doğum kontrol hapı başlanan hastalar adet miktar ve sürelerinde azalma olacağı açısından bilgilendirilmelidir.

Kürtajın komplikasyonlarından biri olan Asherman sendromunda rahim iç tabakasında yapışıklıklar oluşmaktadır.Hafif rahim içi yapışıklıklar mevcutsa adet döneminde az miktarda adet görülürken, ileri derecede yapışıklıklar varlığında ise hiç adet görülememesine neden olabilir.

Cinsel aktif kadınlarda kanama miktarının az olması durumunda olası bir gebelik mutlaka akla gelmelidir.Üstüne görme olarak sıklıkla tanımlanan bu durumda bir yandan gebelik söz konusu olup diğer yandan hasta az miktarda ve farklı karakterde kanamadan bahis etmektedir.

Adet düzensizliği sebepleri ve adet düzensizliği şekilleri, Adet Düzensizliği Sorunlarının Çözümleri, Seyrek adet görme, rahim duvarında kalınlaşma, kızların ergenlik dönemi, anormal rahim kanama tanısı, rahim ağzı enfeksiyonları, post koital kanama, İlişki Sonrası Kanama, rahim ağzı kanseri, vajina duvarında incelme, Atrofiye bağlı kanamalar, Gebelikten korunma yöntemi, Rahim ağzında kanser, adet görememe durumu, Üstüne adet görme, Adet gecikmesi, Seyrek adet görme,
Adet düzensizliği sebepleri ve adet düzensizliği şekilleri, Adet Düzensizliği Sorunlarının Çözümleri, Seyrek adet görme, rahim duvarında kalınlaşma, kızların ergenlik dönemi, anormal rahim kanama tanısı, rahim ağzı enfeksiyonları, post koital kanama, İlişki Sonrası Kanama, rahim ağzı kanseri, vajina duvarında incelme, Atrofiye bağlı kanamalar, Gebelikten korunma yöntemi, Rahim ağzında kanser, adet görememe durumu, Üstüne adet görme, Adet gecikmesi, Seyrek adet görme,

Aşırı kanamalı veya uzun süreli adet görme , uzun mens neden olur?

Sık görülen adet düzensizliklerinden biri de adet döneminde görülen kanama miktarının veya gününün artması olup hipermenore, menoraji olarak tanımlanır. Normal bir adet siklusunda kanama 2-6 gün sürer ve 20-60 ml kan kaybedilir.

Kanama miktarını ayarlayan en önemli unsurlardan biri rahim kaslarının kasılma etkinliğidir. Ayrıca adet siklusunun ortasında gerçekleşen yumurtlamayla üretilen progesteron hormonunun uygun seviyelerde kalması da kanamanın belli seviyede kalmasını sağlamaktadır. Bu mekanizmalardan birinde oluşan bozulma kanamanın normalden fazla olmasına ve uzun sürmesine neden olur.
Rahim kaslarının anormal kalınlaşmasıyla meydana gelen miyomların varlığında veya rahim duvarında kalınlaşma oluştuğunda kasların kasılma fonksiyonu olumsuz etkilendiği için sıklıkla kanama süresi uzar ve miktarda artar.

Üreme çağındaki cinsel aktif kadınlarda adette gecikmenin ardından başlayan yoğun kanamada planlanmayan bir gebeliğin düşükle sonlanıyor olması olasılığı da akla gelmelidir.Bu durumda yapılan transvajinal ultrasonografide rahim içi tabakasında düzensizlik ve kalınlık tespit edilir.Gerekirse kanda gebelik hormonu tayini yapılarak tanı konulur.

Rahim iç tabakasında meydana gelen enfeksiyonlar (endometrit) kanamaların uzun sürmesine ve normalden fazla kan kaybedilmesine neden olabilmektedir.Bu nedenle hastanın iltihap açısından gerekirse kanama ardından yeniden kontrol edilmesi çok önemlidir.

Ülkemizde sıklıkla kullanılan bir doğum kontrol yöntemi olan spiral (rahim içi araç) kullanımı rahim içinde yarattığı yabancı cisim etkisiyle rahmin kasılma fonksiyonunu bozarak adet kanaması miktarının artmasına neden olabilir.Aylık korunma iğneleri ve implanon da kanama miktarını artırabilen diğer nedenler arasında sayılabilir.

Hormon bozukluğu belirtileri sıklıkla polikistik overde gözlenir. Polikistik over sendromu da yumurtlama fonksiyonu bozulmaktadır. Şişmanlık,tüylenme artışı ile görülen bu hastalıkta sıklıkla adet gecikmeleri sonrasında aşırı kanama görülmektedir.

Adet düzensizliği sebepleri ve adet düzensizliği şekilleri, Adet Düzensizliği Sorunlarının Çözümleri, Seyrek adet görme, rahim duvarında kalınlaşma, kızların ergenlik dönemi, anormal rahim kanama tanısı, rahim ağzı enfeksiyonları, post koital kanama, İlişki Sonrası Kanama, rahim ağzı kanseri, vajina duvarında incelme, Atrofiye bağlı kanamalar, Gebelikten korunma yöntemi, Rahim ağzında kanser, adet görememe durumu, Üstüne adet görme, Adet gecikmesi, Seyrek adet görme,
Adet düzensizliği sebepleri ve adet düzensizliği şekilleri, Adet Düzensizliği Sorunlarının Çözümleri, Seyrek adet görme, rahim duvarında kalınlaşma, kızların ergenlik dönemi, anormal rahim kanama tanısı, rahim ağzı enfeksiyonları, post koital kanama, İlişki Sonrası Kanama, rahim ağzı kanseri, vajina duvarında incelme, Atrofiye bağlı kanamalar, Gebelikten korunma yöntemi, Rahim ağzında kanser, adet görememe durumu, Üstüne adet görme, Adet gecikmesi, Seyrek adet görme,

Adolesanlarda, Genç Kızlarda Disfonksiyonel Anormal Uterus Kanaması Neden Olur? Juvenil kanama nedir?

Genç kızların ergenlik döneminde, adolesan dönemde karşılaşılan jinekolojik sorunlar yetişkin dönem jinekolojik sorunlarla benzerlik göstermektedir. Ancak dönem olarak adolesan, bu sorunlara yaklaşımda hekimlere sorumluluk vermektedir. Bu gelişme dönemindeki anormal ve bazen de fazla miktarda olabilen kanamalara “anormal juvenil kanama” da denmektedir.

Anormal jüvenil kanama (anormal disfonksiyonel kanama) hormon bozukluğu na ve hormonların düzensiz çalışmasına bağlı kanamalardır. Genellikle yumurtalıklardan yumurta oluşumu yoktur veya düzensizdir ve buna bağlı olarak da hormon üretiminde yetersizliklere bağlı gelişen kanamalardır. En sık sebep de progesteron hormonundaki salgılanım kusurlarıdır. Kanamalar değişken tipte olabileceği gibi bazen yoğun kanamalar bir kaç hafta sürebilir. Tedavide eksikliği olan hormonun yerine konması seklinde tedavi yapılır. Doğum kontrol hapları bu dönemde ani ve fazla olan kanamaların kontrolunde epey etkindirler. Fakat bu dönemde hormon ilaçlarını kullanırken çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü henüz büyüme çağında bulunan çocuklarda yoğun hormon kullanımı büyümeyi durdurabilir veya büyümede anormallikler, sapmalar oluşturabilir.

Adolesan yani ergenlik dönemde %75 anormal kanama nedeni hipotalamik-hipofizer-over aksı gelişmemişliği yani immatüritesidir ve bu hormon bozukluğu sonucunu doğurur. Her nekadar ilk adetten itibaren 18 ay içinde ovulasyon – yumurtlama başlasada, bazen 5 yıla kadar lüteinizan hormon tetiğini çekecek pozitif “feedback” mekanizması olgunlaşmayabilir ve sonuçta düzenli bir yumurtlama – ovulasyon dönemi oluşmayabilir.

Cinsel olarak aktif olmayan bu yaştaki genç kızlarda , tüm tanı yöntemleriyle myom, kist, kitle gibi organik pelvik patalojiler elimine edilmeye çalışılırsa da, endometrial örnekleme yani küretaj ve iyi bir spekülüm muayenesi başlangıçta yapalamayacağı için, disfonksiyonel anormal rahim kanama tanısı genellikle gözleme ve kliniğine bağlıdır.Genellikle sadece ultrason bulgularına ve hormonal değerlere bakılarak tanı konulmaya çalışılır. Bazen de tedaviye verdiği cevaba göre değerlendirilebilir.

Çoğu kez ovülasyonun yani yumurtlamanın başlaması ile kendiliğinden iyileşme olursa da, bu kızları ileri üreme yaşantılarında sorunlarının devam etmesi, polikistik over sendromu geliştirmeleri, doğurganlık sorunlarının olması olasılığı gerçektir ve titiz takip gerektirir.

Adet düzensizliği sebepleri ve adet düzensizliği şekilleri, Adet Düzensizliği Sorunlarının Çözümleri, Seyrek adet görme, rahim duvarında kalınlaşma, kızların ergenlik dönemi, anormal rahim kanama tanısı, rahim ağzı enfeksiyonları, post koital kanama, İlişki Sonrası Kanama, rahim ağzı kanseri, vajina duvarında incelme, Atrofiye bağlı kanamalar, Gebelikten korunma yöntemi, Rahim ağzında kanser, adet görememe durumu, Üstüne adet görme, Adet gecikmesi, Seyrek adet görme,
Adet düzensizliği sebepleri ve adet düzensizliği şekilleri, Adet Düzensizliği Sorunlarının Çözümleri, Seyrek adet görme, rahim duvarında kalınlaşma, kızların ergenlik dönemi, anormal rahim kanama tanısı, rahim ağzı enfeksiyonları, post koital kanama, İlişki Sonrası Kanama, rahim ağzı kanseri, vajina duvarında incelme, Atrofiye bağlı kanamalar, Gebelikten korunma yöntemi, Rahim ağzında kanser, adet görememe durumu, Üstüne adet görme, Adet gecikmesi, Seyrek adet görme,

İlişki Sonrası Kanama (post koital kanama) neden görülür?

İlişkiden hemen sonra veya ertesi günü beklenmedik bir şekilde kanama görülmesi durumudur.
En muhtemel neden rahim ağzında klamidya adı verilen bakterinin ve diğer bazı etkenlerin yarattığı rahim ağzı enfeksiyonlarıdır. Servisit olarak tanımlanan bu hastalık tedavi edilmelidir. Tedavinin ihmali sonucunda rahim ağzı yaraları oluşmakta olup yaranın varlığı jinekolojik muayene ile kolayca tesbit edlir.

Adet dönemine denk düşen günlerde ilişki sonrası fark edilen kanamanın sebebi aslında henüz başlamakta olan ve daha vajina dışına kanın akmamasından dolayı anlaşılamayan normal adet dönemi de olabilir. Bu nedenle bu dönemde ara kanamanın hemen ardından adetin başlayıp başlamadığı takip edilmelidir.

Rahim ağzında kanser öncüsü lezyonlar veya rahim ağzı kanseri ilişki sonrası kanama şeklinde belirti verebilirler. Bu nedenle ilişki sonrası kanama da ciddiye alınması gereken bir belirtidir. Bu şikayet ile başvuran hastalarda göz ile yapılan jinekolojik muayenede rahim ağzı temiz görülse bile pap smear olarak adlandırılan rahim ağzı kanseri tarama testi mutlaka yapılmalıdır.

Menopoz döneminde östrojen hormonunun azalması vajina duvarında incelmeye ve kuruluğa neden olmaktadır.Vajinal atrofi olarak tanımlanan bu durum ilişki sonrasında görülen kanamaya yol açabilir. Atrofiye bağlı kanamalarda lokal östrojen tedavisi yeterli olmaktadır.

Servikal polip olarak tanımlanan rahim ağzı poliplerinin varlığında da ilişki sonrası kanama görülür.Polipler iyi huylu olup et beni olarak bilinirler.Basit bir müdahale ile polipin alınması problemi çözer.

Ara kanamalar neden oluşur?

Ara kanama olağan adet kanaması günleri dışında kanamanın görülmesidir.

Ara kanamaların sık görülen nedeni rahim ağzı ve rahim iç tabakasında meydana gelen enfeksiyonlardır. Servisit ve endometrit olarak tanımlanan bu durumun en sık nedeni cinsel temasla geçen klamidya ve ureoplazma adlı bakteriler olup tedavi buna göre eş ile birlikte düzenlenmelidir.

Diğer nedenler hormonal düzensizlikler, myomlar,polipler, genital organ yaralanmaları, endometriozis hastalığı ve bazı ilaçlardır. Gebelikten korunma yöntemi olarak rahim içi araç kullanımı rahim iç tabakasında yarattığı tahrişle, düşük dozlu doğum kontrol hapları kullanımı rahim iç tabakasında yarattıkları değişikliklerle, korunma iğneleri ve implanon ise yarattıkları hormonal dengesizliklerle lekelenme tarzında ara kanamalara neden olabilirler.

Rahim ağzında kanser öncüsü lezyonlar veya rahim ağzı kanseri ve diğer genital kanserler nadir görülmelerine karşın ara kanama şeklinde belirti verebilirler. Bu nedenle ara kanaması ciddiye alınması gereken bir belirtidir.

Ara kanamaların tedavisi kanamaya neden olan probleme yöneliktir. Ara kanamaya neden olan problem zamanında teşhis ve tedavi edilmezse kan kaybına bağlı anemiye, kanamanın nedenine bağlı olarak kısırlık ve kansere yol açabilir. Genellikle progesteron içeren hormon preparatlarının kullanılması ile ara kanamalar önlenir. Kanamaya neden olan problemin de mutlaka tedavi edilmesi gerekir.Tanıda dikkatli jinekolojik muayene, pap smear incelemesi , enfeksiyondan şüphelenilirse kültür alınması, hormonal testler yapılmalıdır.

Adet düzensizliği sebepleri ve adet düzensizliği şekilleri, Adet Düzensizliği Sorunlarının Çözümleri, Seyrek adet görme, rahim duvarında kalınlaşma, kızların ergenlik dönemi, anormal rahim kanama tanısı, rahim ağzı enfeksiyonları, post koital kanama, İlişki Sonrası Kanama, rahim ağzı kanseri, vajina duvarında incelme, Atrofiye bağlı kanamalar, Gebelikten korunma yöntemi, Rahim ağzında kanser, adet görememe durumu, Üstüne adet görme, Adet gecikmesi, Seyrek adet görme,
Adet düzensizliği sebepleri ve adet düzensizliği şekilleri, Adet Düzensizliği Sorunlarının Çözümleri, Seyrek adet görme, rahim duvarında kalınlaşma, kızların ergenlik dönemi, anormal rahim kanama tanısı, rahim ağzı enfeksiyonları, post koital kanama, İlişki Sonrası Kanama, rahim ağzı kanseri, vajina duvarında incelme, Atrofiye bağlı kanamalar, Gebelikten korunma yöntemi, Rahim ağzında kanser, adet görememe durumu, Üstüne adet görme, Adet gecikmesi, Seyrek adet görme,

Üstüne Adet Görme Nedir?

Üstüne adet görme” veya “üste adet görme” terimi kadınlar arasında sıklıkla kullanılan ve hamile olmalarına rağmen adet görmeye devam etmelerini ifade eden bir terimdir. Gebe kadın adet görür mü?. Hayır tabii ki görmez. Bir çok kadın gebe olmalarına rağmen hamileliğe bağlı kanamaları ( implantasyon kanaması, düşük tehlikesi kanaması, servikal enfeksiyon-lezyona bağlı kanama, plasenta yerleşim durumuna bağlı kanama v.b) adet olarak zannedip gebeliklerinin farkına varmamaktadırlar. Hatta bir kısmı karınlarında olan büyüme veya bebek hareketleri ile hamileliklerinin ancak farkına varabilmektedirler. “Üstüne görme” veya “üste görme” olarak adlandırılan bu durumdaki kanamanın yapısı farklıdır. Genellikle beklenen ve olması günde olmayıp rengi değişik ve miktarı da bir önceki adetlerine göre farklıdır, Dikkatli bir kadının genelde bu anormal kanamayı fark etmemsi zordur. bu sebeple tüm anormal ve olması gerekenden farklı kanamalarda gebelik şüphesi olabilmeli ve bir gebelik testi yapılmalıdır.

Menopoza geçiş döneminde görülen düzensiz kanamalarda ne yapılır?

Doğurganlık çağında adet sikluslarının hemen tümü her ay düzenli olarak yumurtlamanın olmasıyla birlikte düzenli bir şekilde devam eder. Menopoz çağına yaklaşılan dönemde ise yumurtalık içindeki yumurta hücrelerinin sayısının ve kalitesinin giderek azalması nedeniyle adet sikluslarında giderek artan bir sıklıkta yumurtlama olmaz veya yumurta kalitesinin düşük olması nedeniyle üretilen progesteron hormonu seviyesi yeterli olmaz. Bu durum sıklıkla adet düzensizliklerine yol açar. Bu sebeple menopoza geçiş döneminde hormon bozukluğu belirtileri önemlidir.
Menopoz döneminde adet kanamaları gecikebilir ve adet gecikmesi ile birlikte adet görememe durumu oluşabilir,seyrekleşebilir, gecikme sonucu beklenmedik zamanlarda adet görülebilir veya adet süresi uzayıp miktar fazlalaşabilir. Tüm bu premenopoz döneminin olağan adet düzensizlikleri altta yatan organik bir nedene de bağlı olabileceğinden premenopoz ve menopoz dönemindeki kadınların her 6 ayda bit düzenli olarak jinekolojik muayene ve ultrasonografi ile birlikte değerendirilmeleri ve takip edilmeleri çok önemlidir.